Roeselare wil "koningin der shoppingsteden" worden

Roeselare wil "koningin der shoppingsteden" worden

Roeselare wil meer leven en ambiance in zijn binnenstad: op die manier moet het centrum automatisch aantrekkelijker worden voor winkeliers. Zuurstof voor de stad geeft ook zuurstof aan de handelaars, heet het.

Meer leven in de stad

Roeselare heeft de ambitie om uit te groeien tot de "koningin van de winkelsteden". “We hebben het grootste openlucht winkelgebied", zegt schepen van ondernemen en werken Kris Declercq. "Maar om de handelaars overlevingskansen te geven in het online tijdperk, moeten we voor extra beleving zorgen."

 

Om die ambitie kracht bij te zetten, komt er onder extra groen in de binnenstad. Tegelijk komt er meer ruimte voor terrasjes op de diverse stadspleinen, speelgelegenheid voor kinderen, gratis wifi, aandacht voor sfeerverlichting en sfeermuziek en nieuw straatmeubliair. Er zullen ook tal van activiteiten worden georganiseerd, waarbij ook in kinderopvang wordt voorzien.

 

Dit heeft wel voor gevolg dat een aantal parkeerplaatsen zal sneuvelen, maar “we willen de bereikbaarheid behouden door plaats bovengronds te blijven voorzien voor kortparkeren. Het langparkeren brengen we ondergronds en we proberen het zoekverkeer te verminderen.” Ook wil het stadsbestuur private ondernemers die zich inlaten met slimme stadsdistributie faciliteren.

 

Aan het uitzicht van de stad wordt eveneens geschaafd: “We moeten veel meer durven als we nieuwe gebouwen optrekken. Mensen moeten naar hier komen om iets te willen zien.” Bordjes als ‘te huur’ passen dan weer niet in de creatie van een aangename omgeving, dus die moeten verdwijnen.

 

Herschikking winkelgebieden

Tevens komt er een hertekening van de winkelgebieden: zo zullen geen nieuwe zaken meer worden toegelaten langs de Brugsesteenweg, tenzij het om handel gaat waarvoor de bereikbaarheid met voertuigen noodzakelijk is. Andere zaken worden naar het centrum verwezen.

 

Er komt een subsidie van 7.500 euro - goed voor één maand huurprijs in de belangrijkste centrumstraten - voor wie zich wil hervestigen. Hetzelfde geldt voor ondernemers die een tweede zaak willen starten in het kernwinkelgebied. Vastgoedeigenaars die met een klein pand zitten, krijgen bovendien een premie om dat samen te voegen met een ander pand zodat een aantrekkelijke commerciële ruimte ontstaat.

 

Pop-ups tegen leegstand

De leegstand wordt onder meer besteden met een leegstandsheffing, die wordt gedifferentieerd volgens de zone waarin het pand ligt. Er komt een jaarlijkse verhoging van die belasting met 100% in plaats van met 50%. De leegstandsheffing geldt ook meteen bij de vaststelling en niet na twaalf maanden, tenzij er een vrijstelling is. Die kan worden bekomen indien het pand ter beschikking wordt gesteld van pop-ups voor een lage vergoeding die door het stadsbestuur wordt vastgelegd.

 

Aan de andere kant worden nieuwe retailers fiscaal aangemoedigd: het eerste jaar krijgen ze een korting van 75% op het gemeentelijke aandeel in de onroerende voorheffing, het tweede jaar bedraagt die nog 50% en het derde jaar nog 25%. Activiteiten zoals nachtwinkels, opslagruimtes en lunaparken worden evenwel uitgesloten, net als vrije beroepen en kantoren.

Tags: