Steeds meer wanbetalers bij consumentenkrediet

Steeds meer wanbetalers bij consumentenkrediet

Het aantal nieuw geopende consumentenkredieten is in 2012 flink gedaald. Tegelijk stijgt wel het aantal wanbetalers, zo blijkt uit de nieuwste statistieken die de Kredietcentrale voor Particulieren van de Nationale Bank publiceerde.

Minder nieuwe consumentenkredieten...

Vorig jaar werden in ons land alles samen 1.103.145 nieuwe consumentenkredieten geopend. Het ging daarbij om 480.424 leningen op afbetaling (-13,1%), 100.444 verkopen op afbetaling (-25,3%) en 522.277 kredietopeningen via de zichtrekening (-83.5%).

 

Die enorme daling met liefst -83,5% is wel voornamelijk een gevolg van een 'kunstmatige' explosie in 2011 (van 492.971 in 2010 naar 3.172.723 in 2011). Dat jaar trad namelijk een nieuwe wet in werking die bepaalde dat het aantal "geoorloofde debetstanden op zichtrekeningen" - in de volksmond "even onder nul gaan" - tegen het einde van het jaar bij de Kredietcentrale moest worden geregistreerd.

 

...maar wel meer wanbetalers

Het aantal nieuw geopende consumentenkredieten mag dan al dalen, het aantal kredietnemers met minstens één uitstaand achterstallig contract stijgt wel: vorig jaar waren liefst 307.748 landgenoten achter met de terugbetaling, een stijging met 3,5% tegenover 2011.

 

Beterschap is er op dit vlak bij de 'verkoop op afbetaling': daar verminderde het aantal achterstallige betalers met -2,5%. Bij de 'lening op afbetaling is er een stijging met +0,4% en bij de kredietopeningen zelfs met 10,3%. Het totale bedrag aan achterstallige consumentenkredieten nam tussen 2011 en 2012 met +4,6% toe tot 1,75 miljard euro. Het gros daarvan komt op rekening van de 'lening op afbetaling', meer bepaald 1,23 miljard euro (+3%).

 

Niet enkel door de crisis

Specialisten zien drie verklaringen voor het feit dat steeds meer Belgen hun leningen niet kunnen terugbetalen. De financiële en economische crisis zit daar uiteraard voor veel tussen, maar er is meer aan de hand, zoals het feit dat mensen hun totale schuldgraad uit het oog verliezen (veel mensen met een consumentenkrediet blijken vaak ook al last te hebben met de terugbetaling van hun woonlening).

 

Daarnaast draagt ook het grote aantal scheidingen en eenoudergezinnen (waardoor velen er alleen voor staan) bij tot het groeiende aantal wanbetalingen. Een trend om in de gaten te houden...

Tags: