Uplace krijgt milieuvergunning; (bijna) iedereen naar Raad van State

Uplace krijgt milieuvergunning; (bijna) iedereen naar Raad van State

De kogel is door de kerk: de christendemocratische deelstaatminister van milieu Joke Schauvliege heeft de milieuvergunning voor Uplace Machelen goedgekeurd. De reacties zijn evenwel niet van de poes: zelfstandigenorganisatie Unizo en vele anderen gaan meteen naar de rechter, en zelfs viceminister-president Ingrid Lieten noemt de beslissing "onbegrijpelijk".

Volgens Schauvliege kon ze niet anders dan de goedkeuring geven: "Rekening houdend met alle objectieve analyses, zoals de project-MER, en een aantal adviezen heb ik beslist om de milieuvergunning toe te kennen aan Uplace." Toch komen er een aantal bijzondere voorwaarden. Zo moet Uplace 12 miljoen euro bijleggen aan mobiliteitsmaatregelen. 

 

Iedereen boos: Tobback en Lieten...

Meteen brak een storm van protest los: naast Lieten en Unizo reageerden ook (onder anderen) de Leuvense burgemeester Louis Tobback, Greenpeace, Bond Beter Leefmilieu, de Brusselse Raad voor het Leefmilieu furieus.  Tobback trekt alvast naar de Raad van State en noemt de beslissing onverwacht gezien "de waslijst aan negatieve adviezen van uiteenlopende actoren". 
 
Medesocialist Ingrid Lieten zegt ongeveer hetzelfde: "Het gaat om een persoonlijke beslissing van minister Schauvliege, niet om een regeringsbeslissing. Rekening houdend met alle negatieve adviezen begrijp ik haar beslissing niet", zegt de Limburgse, die in theorie Schauvlieges 'overste' is.

 

Milieu- en mobiliteitsorganisaties...

Ook de milieuorganisaties klagen aan dat de minister "lijnrecht ingaat tegen het advies van de gewestelijke milieuvergunningscommissie, het standpunt van de provincie en tientallen gemeentebesturen." Ze vinden het verder onbegrijpelijk dat een minister van milieu zo "haar verantwoordelijkheid ontloopt."

 

Opvallend genoeg vinden ze een medestander in mobiliteitsorganisatie Touring: die vindt de toekenning van de vergunning "vragen om mobiliteitsproblemen" en stapt mee naar de Raad van State. 
 

 

ACOD en CD&V...

ACOD-secretaris Jo Schelstrate liet via Twitter optekenen dat Vilvoorde - na Renault - "nu een tweede keer sterft" en ook regionaal parlementslid Tom Dehaene, nochtans partijgenoot van Schauvliege, is niet tevreden, en twittert negatief: "Een ramp voor de leefbaarheid en de mobiliteit in de regio. Op naar de Raad van State dus. Wordt vervolgd."

 

Zijn (en Schauvlieges) partijgenoot Jean-Pol Olbrechts, lid van de Vlaams-Brabantse bestendige deputatie, valt zijn minister af: "Het is een zeer grote ontgoocheling omdat de deputatie in september vorig jaar een unanieme beslissing genomen heeft om de milieuvergunning te weigeren op basis van belangrijke argumenten". 

 

... en Unizo en Groen.

Zelfstandigenorganisatie Unizo reageert ziedend en zegt dat de deelstaatminister “ingaat tegen het advies van de eigen Vlaamse ambtenaren, tegen de letter en de geest van de eerder door de regering unaniem goedgekeurde winkelnota en tegen haar eigen doelstellingen inzake fijn stof.”

 

Unizo noemt dit “een politieke beslissing”, die genomen is “zonder rekening te houden met argumenten als ruimtelijke ordening, het gevaar voor het leegzuigen van de bestaande handelscentra, het aantasten van de bestaande tewerkstelling, de mobiliteit en het milieu.”

 

Het project is al langer bijzonder controversieel, en zeker toen de commissie Leefmilieu een zeer negatief advies gaf, leken de tegenstanders zegezeker. "Het toekennen van de vergunning zou desastreuze gevolgen hebben", zei Groen-parlementslid Hermes Sanctorum onlangs nog. 

 

Aan de andere kant: enkel Voka en Comeos

Heel alleen aan het andere kant staan initiatiefnemer Uplace, handelsfederatie Comeos en werkgeversorganisatie Voka. Die laatste vindt het een "vertrouwenwekkende beslissing", terwijl Comeos de extra winkeloppervlakte prijst, maar toch vooral blij is "dat er eindelijk heldere beslissingen worden genomen." 

 

Wettelijk gezien hoeft Uplace zich alvast geen zier van de komende procedures aan te trekken; de initiatiefnemer van het reconversieproject maakt zich dan ook sterk dat het megaproject in 2016 de deuren zal kunnen openen.

Tags: