Test-Aankoop: “Geld op rekening blokkeren bij tankbeurt is illegaal”

Test-Aankoop: “Geld op rekening blokkeren bij tankbeurt is illegaal”

Consumentenorganisatie Test-Aankoop is er niet over te spreken dat tankstations bij het tanken een bepaald bedrag op de rekening van de consument blokkeren als waarborg. De consument geeft "op geen enkel ogenblik hiervoor zijn toestemming, wat maakt dat dit een illegale praktijk is".

125 tot 375 euro geblokkeerd

Consumenten die een tankbeurt met hun kaart betalen, zijn er zich doorgaans niet van bewust dat het tankstation een bepaald bedrag – dat kan variëren van 125 tot 375 euroals waarborg blokkeert om te voorkomen dat na het tanken zou blijken dat er onvoldoende geld op de rekening van de consument staat.

 

"Dit gebeurt enkel als de consument zijn pincode vóór het tanken ingeeft, omdat op dat ogenblik nog niet geweten is hoeveel de tankbeurt effectief zal kosten", aldus Test-Aankoop, dat naar eigen zeggen "regelmatig klachten ontvangt van consumenten die worden geconfronteerd met de mogelijk zeer vervelende gevolgen hiervan".

 

In het beste geval is de blokkering al enkele seconden na het tanken opgeheven, maar er zijn ook situaties waarbij het tot een week kan duren, zo waarschuwt Test-Aankoop: "Dat heeft tot gevolg dat het beschikbare saldo en de gebruikslimieten verminderen. De consument kan dus worden geconfronteerd met de onmogelijkheid om een – eventueel dringende – betaling uit te voeren hoewel er eigenlijk nog voldoende geld op de rekening staat", klinkt het.

 

Onwettig, want "zonder toestemming"

Test-Aankoop noemt de praktijk onwettig, omdat "de consument bij de betaling niet verwittigd wordt en zijn toestemming niet wordt gevraagd". De organisatie verwijst naar de Wet op de Marktpraktijken, die daaromtrent "zeer duidelijk" is: "De consument moet altijd in de mogelijkheid zijn om te controleren wat er gebeurt met het geld op zijn rekening. Hij moet daarenboven altijd kunnen kiezen welk betaalmiddel hij wenst te gebruiken en hij moet in de mogelijkheid zijn om te weigeren dat er een bepaald bedrag op zijn rekening wordt geblokkeerd."

 

De consumentenorganisatie heeft alvast een brief gestuurd naar de Begische Federatie van Petroleumhandelaars, naar ATOS Worldline (dat het betaalverkeer in ons land regelt) en naar minister van Consumentenzaken Johan Vande Lanotte, om de reglementering terzake aan te passen. De consumentenorganisatie eist de "stopzetting van die praktijk zolang er geen duidelijke reglementering is".

Tags: