Delhaize Ring Shopping Kortrijk Noord sluit (als enige) op 24 mei

Delhaize Ring Shopping Kortrijk Noord sluit (als enige) op 24 mei

Op 24 mei valt het doek over de Delhaize-supermarkt in Ring Shopping Kortrijk Noord. Het wordt meteen de enige supermarkt die na de grote reorganisatie effectief de deuren moet sluiten.

Dertig banen weg

De vestiging van Delhaize in Kortrijk Noord sluit definitief op 24 mei, zo heeft de distributeur officieel bevestigd. Eerst was sprake van eind juni, omdat op dat moment het huurcontract met vastgoedeigenaar Wereldhave afloopt, maar het wordt dus toch een dikke maand vroeger.

 

In de vestiging zijn een dertigtal mensen aan de slag. Zij krijgen de keuze om vrijwillig te vertrekken met een opstappremie of om naar een andere vestiging over te stappen. In Kortrijk is er ook een grote Delhaize in de Loofstraat, maar of en - zo ja - hoeveel banen er daar beschikbaar zijn, is niet duidelijk. Voor eventuele 55-plussers is er ook nog altijd de optie van het brugpensioen.

 

Negen winkels 'verzelfstandigd'

Begin juni vorig jaar kondigde Delhaize aan dat het veertien winkels wou afstoten en 2.500 jobs schrappen, maar na intens sociaal overleg werden die cijfers teruggebracht tot 1.800 personeelsleden en tien vestigingen.

 

"Voor negen winkels zien we mogelijkheden om die in een zelfstandige uitbating uit te besteden", stelde communicatieverantwoordelijke Roel Dekelver half februari al. "Voor Delhaize Kortrijk Ring zien we geen mogelijkheden en daarom staat een definitieve sluiting op de agenda. Ik leg er de nadruk op dat alle andere vestigingen van Delhaize wel open blijven."

Tags: