Pladijs en tong zorgen voor mooie cijfers Vlaamse Visveiling

Pladijs en tong zorgen voor mooie cijfers Vlaamse Visveiling

2015 was voor de visserijsector in ons land een goed jaar. Het volume daalde dan wel, de omzet steeg. De Vlaamse Visveiling maakte vandaag niet alleen mooie jaarcijfers bekend, in de marge werd ook Piet Vanthemsche voorgesteld als kersvers voorzitter.

19.500 ton vis

De omzet van de Vlaamse Visveiling steeg dit jaar tot bijna 75 miljoen euro. De stijging valt op, te meer omdat het volume aan vis is gedaald met 3,3 procent, tot 19.500 ton. Een derde van de vis kwam in Oostende aan land, twee derde in Zeebrugge.

 

Een blik op de cijfers leert dat vooral de sterke prijs voor pladijs meegespeeld heeft in de mooie resultaten. Het aanbod aan pladijs was ook iets groter. De Vlaamse vissers visten daarnaast meer dan voordien op tong, zodanig dat het volledige quotum werd opgevist in 2015. De tong zorgde daardoor mee voor de goede cijfers, maar ook de bijvangst heeft een positieve invloed op de jaaromzet van de sector. Het stijgend belang ervan is commercieel gezien steeds interessanter, onder meer dankzij campagnes als 'vis van het jaar'.

 

Wat 2016 zal bieden? Voorlopig is het een open vraag. Terwijl het quotum voor tong in de westelijke wateren met een tiende is gedaald, is er wel een stijging voor tong, pladijs en kabeljauw in de Noordzee. De Vlaamse Visveiling blijft ook verder investeren, onder meer in de uitbouw van de nieuwe vismijn in Oostende en een sorteermachine voor pladijs in Zeebrugge.

Tags: