Protest tegen komst Sligro in Antwerpen blijft aanhouden

Protest tegen komst Sligro in Antwerpen blijft aanhouden
Shutterstock

Een groep van groothandelszaken heeft het beroep tegen de bouwvergunning voor Sligro op het Eilandje in Antwerpen verloren. De provincie Antwerpen is van mening dat de groothandelszaken vooral geen nieuwe concurrent willen en verwerpt daarom het beroep.

 

Advies stedenbouwkundige ambtenaar niet gevolgd

Sligro heeft een plan om in Antwerpen aan het Straatsburgdok een groothandelszaak van 16.000 vierkante meter neer te poten en het heeft daarvoor ook al de nodige vergunningen gekregen. Een twintigtal andere groothandelaars hebben daar echter beroep tegen aangetekend.

 

Volgens hen komt Sligro immers terecht in een zone voor kleine en middelgrote ondernemingen en heeft het daar dus niet zijn plaats. Die kritiek werd ook de stedenbouwkundige ambtenaar van de provincie onderschreven, maar toch verwerpt de provincie het beroep.

 

“Het advies van de stedenbouwkundige ambtenaar is slechts een van de vele adviezen waarmee we rekening moeten houden”, zegt Willem Migom, woordvoerder van provinciaal gedupeerde voor Ruimtelijke Ordening Luk Lemmens, aan GVA. “We hebben het bezwaar tegen de stedenbouwkundige vergunning verworpen, omdat de klachten vooral economisch van aard zijn.”

 

Milieuvergunning

Toch is de strijd nog niet helemaal gestreden. De handelaars wachten nog af wat de beslissing van de provincie is op vlak van de milieuvergunning. “Wij zijn tegen die milieuvergunning omdat Sligro aan het Straatsburgdok veel mobiliteitsproblemen zal veroorzaken. Ik teken dit verzet niet alleen namens een twintigtal groothandelaars, maar ook namens een tiental buurtbewoners aan”, zegt Gregory Verhelst, de raadsman van de groothandelszaken.

 

In de tweede helft van maart beslist de provincie over die milieuvergunning. Wordt die goedgekeurd, dan stappen de groothandelaars naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen de bouwvergunning, maar ook naar de Raad van State tegen de milieuvergunning. Het Vlaams departement Leefmilieu heeft eerder al een negatief advies gegeven voor de milieuvergunning, maar dat advies moet niet gevolgd worden.

 

Sligro liet vorige maand al verstaan dat de Belgische plannen heel wat vertraging oplopen, omwille van problemen met de vergunningen. “Daarbij hadden wij reeds geanticipeerd op het verzet van onze concurrenten op het gebied van vergunningprocedures”, aldus directievoorzitter Koen Slippens in het jaarverslag van Sligro Food Group. “Helaas blijkt dat de concurrenten ervoor kiezen ons primair op deze wijze te bestrijden in plaats van met open vizier de concurrentie op de markt met ons aan te gaan.”