Sector neemt maatregelen tegen voedselverspilling

Sector neemt maatregelen tegen voedselverspilling

Samenwerken met sociale organisaties om onverkochte voeding weg te schenken aan mensen in armoede, in plaats van dat eten weg te gooien of te vernietigen, is eenvoudiger dan vele supermarkten en handelaars wel denken. Dat stellen handelsfederatie Comeos en de federatie van de voedingsindustrie Fevia in een nieuwe brochure voor de sector.  

"Sector neemt zijn verantwoordelijkheid"

"Er bestaan al verschillende lokale initiatieven van bedrijven en handelaars om voedseloverschotten aan minderbedeelden te bezorgen, maar met deze brochure wordt een nieuwe stap gezet”, zegt Comeos-topman Dominique Michel.

 

"De supermarkten willen hun verantwoordelijkheid opnemen, hoewel ze slechts schuldig zijn aan 2,5% van de totale voedselverspilling", vervolgt de gedelegeerd bestuurder van Comeos. "Ze stellen alles in het werk om overschotten te vermijden, onder andere via een uitgekiende logistiek. Wanneer er toch overschotten dreigen, proberen ze die weg te werken door een snelverkoop te organiseren of voedsel te schenken aan de Voedselbanken. Jaarlijks ontvangen zij zo het equivalent van twee miljoen maaltijden."

 

Ook Chris Moris, directeur-generaal van Fevia, wijst erop dat het uiteraard nooit de bedoeling is van producenten om voedsel te verspillen: "Alles wat niet verkocht wordt, betekent immers puur verlies. Uit onderzoek blijkt dan ook dat minder dan één procent van de producten uit de voedingsindustrie niet verkocht wordt. Om dat ene procent toch een nuttige bestemming te geven, gaat onze voorkeur uit naar liefdadigheidsorganisaties."

 

Administratieve vereenvoudiging

Om ook kleinere voedingswinkels mee te krijgen, nodigden de initiatiefnemers het FAVV, het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid, en de regionale ministers van armoedebestrijding uit om zich achter het initiatief te scharen en tegelijk een aantal obstakels weg te werken.

 

Dat bleef niet zonder gevolg: zo belooft het FAVV een serieuze administratieve vereenvoudiging rond de traceerbaarheid van voedsel, zonder daarbij de voedselveiligheid van de armen in het gedrang te brengen. Zo zullen bedrijven die voeding leveren aan liefdadigheidsinstellingen nog enkel een lijst van afnemers moeten bijhouden en de sociale instellingen zelf alleen een lijst van leveranciers.

 

“Voedselhulp is tot op heden een noodzakelijk kwaad. Zolang we er niet in slagen om armoede uit de wereld te bannen, is het nodig om deze vorm van hulp zo waardig mogelijk te laten verlopen. We gaan dus voor een optimale samenwerking met voedselbedelingsverenigingen, maar ook met sociale kruideniers, sociale restaurants en heel de kringloopeconomie waarbij ook extra sociale tewerkstelling kan worden gecreëerd. Deze brochure is een warme oproep aan de warenhuizen om mee te schrijven aan dit verhaal", aldus Vlaams minister van Armoedebestrijding Ingrid Lieten.

 

De komende weken en maanden zullen Comeos en Fevia de brochure aan hun leden bezorgen. Toch is hiermee voor de sector de kous nog niet af. "Wij willen ook gaan aankloppen bij de federale minister van Financiën, om iets te doen aan de btw. Wij vinden het niet logisch dat wij btw moeten betalen op voeding die we in eigen land wegschenken aan sociale organisaties. Als we diezelfde voedselhulp aan pakweg Afrika schenken, moeten we die btw niet ophoesten", aldus nog Dominique Michel.
Tags: