Voedingsprijzen gestabiliseerd in ons land

Voedingsprijzen gestabiliseerd in ons land

Na jaren van constante stijgingen zijn de voedingsprijzen in ons land gestabiliseerd. Al zijn er wel duidelijke verschillen per categorie: zo werden de merkproducten bijna 2,5% goedkoper, terwijl de eersteprijsproducten ruim 4% duurder werden.

Voeding 0,38% goedkoper in 2013

Ondanks twee kleine opflakkeringen in februari-maart en juni-juli van vorig jaar vertoont de voedingsindex van Test-Aankoop over het hele jaar heen een lichte daling: over het algemeen zijn de prijzen van voeding met 0,38% gedaald. Dat is vooral te danken aan de merkproducten (2,38% goedkoper) en in iets mindere mate aan de huismerken (-0,48%), want de eersteprijsproducten werden 4,27% duurder. Test-Aankoop heeft het dan over 365 bij Delhaize, Discount bij Carrefour, Everyday bij Colruyt en dergelijke.

 

De merkproducten waarvan de prijs in 2013 het meest is gezakt, zijn vissticks (-12,43%), olijfolie (-12,56%) en pasta (-10,77%). Ook bij de huismerken werden vooral olijfolie (-7,45%) en vissticks (-6,91%) goedkoper. Bij de eersteprijsproducten steeg de prijs van olijfolie dan weer het sterkst (+38,26%), gevolgd door die van confituur (+13,22%). Bij de verse producten waren er prijsstijgingen voor aardappelen (+4,22%), vis (+1,23%) en vlees (+0,54%), terwijl groenten (-3,39%) en fruit (-0,27%) goedkoper werden.

 

Eerder op de dag had de FOD Economie de inflatiecijfers voor de maand mei bekendgemaakt, en die bevestigen dat de dalende trend aanhoudt: niet alleen is de inflatie gedaald tot het laagste peil in 4,5 jaar (0,36%), voor voeding is ze voor het eerst sinds januari zelfs negatief, met dank aan de zachte winter en de relatief goedkope groenten.

 

"Nog altijd duurder dan buurlanden"

Test-Aankoop vindt de stabilisering van de voedingsprijzen alvast "goed nieuws, want de jaren voordien moest de consument nog flinke prijsstijgingen slikken. Toch is er niet helemaal reden tot juichen." Test-Aankoop vergeleek immers ook het prijsniveau met dat van onze buurlanden en stelt vast dat de Belgische consument nog altijd veel meer moet betalen.

 

De consumentenorganisatie wijst daarvoor naar de studie van het Prijzenobservatorium (INR), die aantoont dat de prijzen van bewerkte voedingswaren tussen 2008 en 2013 met 12,6% stegen in België terwijl dat in onze buurlanden maar 9,6% was.

 

"Voor de consument was dat dus niet zo'n rooskleurige periode", besluit Test-Aankoop. "Per slot van rekening neemt voeding een grote hap uit het gezinsbudget. Na de woonlasten is het zelfs de grootste uitgavenpost." Om een idee te geven: een Belgisch gezin beschikt over een gemiddeld jaarinkomen van 35.500 euro; daarvan gaat gemiddeld 5.000 euro naar voeding.

Tags: