Voedselbanken zetten nieuwe records neer

Voedselbanken zetten nieuwe records neer

In 2019 hebben de Belgische Voedselbanken opnieuw een recordaantal mensen geholpen. Toch vreest de organisatie voor een gebrek aan middelen, als gevolg van een Europese hervorming.

 

Records

Afgelopen jaar steeg het aantal mensen dat een beroep deed op de Belgische Voedselbanken met 6%. Maandelijks bereikte de hulporganisatie 168.476 mensen en verdeelde ze 17.936 ton voedsel. De stijging komt voornamelijk door het toegenomen aantal schenkingen vanuit de distributiesector. Gedelegeerd bestuurder Jef Mottar wijst op de belangrijke rol en belangeloze inzet van de 320 vrijwilligers, waardoor de organisatie aan een zeer lage kost van 0,166 euro per kilo kan werken. De grootste kostenposten zijn transport en infrastructuur.

 

Door de integratie van het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD) in het vernieuwde Europese Sociaal Fonds (ESF+) volgend jaar, dreigen de Voedselbanken echter minder middelen te krijgen. Lidstaten zouden verplicht worden minstens 2% van het budget ESF+ voor voedselhulp te reserveren. De Europese Commissie beveelt echter 4% aan om de huidige nationale programma’s verder te kunnen zetten.

 

"Indien de Belgische overheden zich zouden beperken tot het door Europa opgelegde minimum van 2% voor voedselhulp, dan zou de huidige 12,6 miljoen euro aan Europese voedselhulp op jaarbasis worden herleid tot 7,4 miljoen euro. Concreet zou dat voor de Belgische Voedselbanken neerkomen op bijna een kwart minder aangeleverde basisproducten, wat uiteraard rampzalig zou zijn voor onze werking", stelt Piet Vanthemsche, voorzitter van de Belgische Federatie van Voedselbanken.