Arbeiders kledingindustrie nog steeds onderbetaald

Arbeiders kledingindustrie nog steeds onderbetaald

Volgens een enquête van de Schone Kleren Campagne worden kledingarbeiders nog steeds onderbetaald, ondanks alle beloften in de nasleep van de ramp in Bangladesh.

Enkele initiatieven voor vooruitgang

Uit die enquête blijkt immers dat geen enkele van de onderzochte kledingbedrijven vandaag een leefbaar loon garandeert voor de arbeiders die werken in de productiefabrieken. Van de 37 internationale bedrijven die werden gescreend, konden er maar drie aantonen dat ze stappen hebben gezet die op lange termijn resulteren in hogere lonen: Inditex, Marks & Spencer en Switcher.

 

Ook andere bedrijven proberen voor verbeteringen te zorgen, door een beter minimumloon te berekenen aan de hand van benchmarks, al blijft het voorlopig nog wachten op de effectieve betaling van die hogere lonen. Onder andere H&M, Adidas, Nike en Puma werken mee aan transparantie door het publiceren van een volledige lijst van hun leveranciers.

 

Onder de bedrijven waren ook 18 Belgische bedrijven, waarvan er slechts 7 meewerkten aan de enquête. Ook zij krijgen flink kritiek van Schone Kleren Campagne: volgens de organisatie verschuilen de kleinere Belgische bedrijven zich achter hun grootte, om zo hun verantwoordelijkheid te ontlopen. Enkel JBC, Bel&Bo en Mayerline krijgen een positieve noot mee vanwege de engagementen die ze hebben gemaakt voor de toekomst.

Tags: