Hoe JBC pioniert in duurzaam ondernemen

Ann Claes, JBC
Ann Claes, JBC

De roep om een verantwoorde productie klinkt steeds luider in de modesector, weet topvrouw Ann Claes van JBC. Dat ze begin 2019 samen met haar broer Bart de CSR Professional of the Year Award kreeg, inspireert haar om een voortrekkersrol op te nemen.

 

Bij de eersten

Duurzaam ondernemen is geen recent modeverschijnsel voor JBC: al twintig jaar zet het bedrijf stappen naar een verantwoorde kledingproductie. Het zit, met andere woorden, in het bedrijfs-DNA. Hoe JBC verduurzaming aanpakt als een continu proces, dat vertelt mede-eigenaar Ann Claes op 19 september op de RetailDetail Day. Voor RetailDetail licht ze al een tipje van de sluier op.

 

Wat brengt u op het programma van de RetailDetail Day?

Ann Claes: "JBC voert duurzaam ondernemen zelf sowieso hoog in het vaandel, maar tevens kunnen en willen wij ook de rol van voorbeeld en inspiratie opnemen door publiekelijk over de visie en aanpak in ons bedrijf te getuigen. Toen wij twintig jaar geleden met onze productie naar het Verre Oosten zijn getrokken, was nauwelijks iemand daarmee bezig. Sindsdien is de vraag steeds actueler geworden hoe je met aspecten van duurzaamheid omgaat."

 

Welke ontwikkelingen hebt u op dat vlak zoal waargenomen?

"Doordat wij zo vroeg met die aanpak gestart zijn, hebben wij een basis kunnen leggen, die recentere starters niet hebben. Je moet hoe dan ook stap voor stap verbeteren, want duurzaam ondernemen is een continu proces, dat nooit stopt. Van CO2-uitstoot was (destijds) in 2000 nog geen sprake en intussen zijn er tal van nieuwe mogelijkheden bijgekomen om productieprocessen te verbeteren en te verduurzamen.

 

Steeds beter

Duurzaamheid is een breed begrip. Wat valt er voor u onder?

"Vooral verantwoord produceren is een ontzettend belangrijk aspect voor ons bedrijf. Voorts is de herkomst van de materialen zeker ook een belangrijk aandachtspunt. Katoen staat erom bekend dat het productieproces vervuilend is en een hoog waterverbruik met zich brengt. Het gebruik van chemische kleurstoffen vermijden en alternatieven vinden voor zandstralen om jeans een 'gewassen' look te geven, zijn eveneens uitdagingen.

 

Welke doelstellingen hebt u als bedrijf in dat kader voor ogen?

"Als bedrijf kun je nooit op alle vlakken even sterk presteren. Het moet onze doelstelling zijn om op alle terreinen zo veel als we kunnen elke dag te verbeteren en vooruitgang te boeken. Twintig jaar geleden zijn we een richting ingeslagen, en die keuze voor het juiste en het goede zit intussen in ons DNA. We willen ze ook toekomstgericht trouw blijven."

 

Hoe die mindset bij JBC tot stand is gekomen en hoe het bedrijf zijn streven omzet in concrete initiatieven, verneemt u op 19 september, op de RetailDetail Day. Ook onder meer Annick van Overstraeten (Lunch Garden), Gino Van Ossel (Vlerick) en Claire Tobback (Collectique) betreden er het podium. Bijkomende sprekers kondigen we snel aan. Meer informatie en tickets vind je via deze link.