Na tegenslag voor Uplace nu ook kopzorgen voor Neo

Na tegenslag voor Uplace nu ook kopzorgen voor Neo

Een nieuwe milieuvergunning voor megashoppingproject Uplace Machelen op korte termijn wordt niet zo eenvoudig. Intussen doemen trouwens ook al de eerste onweerswolken op boven Neo op de Heizel.

Nieuwe milieuvergunning Uplace "makkelijker gezegd dan gedaan"

Eind mei vernietigde de Raad van State de milieuvergunning voor Uplace in Machelen omdat Vlaams Milieuminister Joke Schauvliege (CD&V) bij de toekenning van deze vergunning "niet in alle objectiviteit, zonder vooringenomenheid en zonder gebonden te zijn door eerder aangegane overeenkomsten" kon oordelen over de vergunningsaanvraag.

 

Ons hoogste rechtsorgaan verwees naar eerdere inhoudelijke afspraken tussen de Vlaamse regering en Uplace bij het afsluiten van het brownfieldconvenant voor de sanering van de site. Uplace stelde de dag zelf echter al "erop te vertrouwen dat de Milieuminister op korte termijn een nieuwe milieuvergunning verleent die de toets van de Raad van State zal doorstaan".

 

Nochtans is dat "gemakkelijker gezegd dan gedaan", meent juridisch consulent Jonas Riemslagh in vakblad De Juristenkrant. "Wanneer er sprake is van partijtijdigheid volstaat het meestal dat de persoon bij wie zich een belangenconflict voordoet een stap opzij zet. In dit geval is het probleem dat de Vlaamse regering in het convenant engagementen is aangegaan en de bevoegde minister per definitie deel uitmaakt van die regering", aldus Riemslagh.

 

Engagementen schenden onpartijdigheid

Mogelijk biedt de aanpassing van het brownfieldconvenant soelaas "door de engagementen over de inhoud van de vergunning te schrappen", aldus de jurist. Zo verbond de Vlaamse regering er zich in dit convenant toe om de milieuvergunning enkel te weigeren in welbepaalde omstandigheden, namelijk om redenen van openbaar belang of als er bezwaren rezen die nagenoeg niet te remediëren vielen. Bovendien bevatte het convenant afspraken over mobiliteitsmaatregelen.

 

"Maar zelfs als daardoor de schending van de onpartijdigheid opgelost geraakt, laat het zich raden dat de klagers voldoende andere argumenten zullen vinden om de vergunningen aan te vechten", gaat Riemslagh verder.

 

Schorsing dreigt voor toewijzing Neo-project

Intussen pakken zich ook onweerswolken samen boven dat andere megashoppingproject in Brussel: Neo, op de Heizel. Dat project was toegewezen aan het Frans-Nederlandse consortium Unibail-Rodamco, maar de adviseur van de Raad van State wil volgens zakenkrant De Tijd die toewijzing laten schorsen.

 

De Britse ontwikkelaar Hammerson, die ondanks een hoger financieel bod naast de hoofdvogel greep, had nog net voor het aflopen van de termijn klacht ingediend en de adviseur van de Raad van State lijkt de redenering van de Britten nu te volgen. In de wetenschap dat de Raad van State doorgaans de adviseur volgt, kan dat alleen maar tot vertraging leiden. In het slechtste geval moet de selectieprocedure zelfs gedeeltelijk of volledig overgedaan worden.

 

De Raad van State wil volgens De Tijd niets kwijt over de motivering van zijn adviseur en laat enkel weten dat het definitieve arrest "binnenkort zal volgen", misschien al eind komende week.

Tags: