Opnieuw twee vergunningen Driespoort Shoppingpark vernietigd

Opnieuw twee vergunningen Driespoort Shoppingpark vernietigd

De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft opnieuw twee bouwvergunningen voor het Driespoort Shoppingpark in de vuilnisbak gekieperd. De uitbaters van het winkelcentrum stellen echter dat het nog steeds volledig vergund is.

 

“Onwettig gebouwd”

De heisa rond Driespoort is al sinds de opening in 2015 aan de gang. De buurtbewoners zijn immers niet tevreden met de komst van het winkelcentrum en proberen sindsdien om de vergunningen te laten vernietigen. Op 12 december 2017 heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen twee bouwvergunningen vernietigd, waardoor volgens de buurtbewoners een aantal winkels, waaronder een vestiging van Albert Heijn, niet meer vergund zijn.

 

“De belangrijkste beslissing gaat om een bevestiging van de vernietiging van de basisvergunning van 2013”, zegt buurtbewoner Stefan Ockerman aan HLN. “De tweede beslissing betreft de vernietiging van een wijziging van 2014 van deze oorspronkelijke vergunning. Nu de eerste drie vergunningen definitief vernietigd zijn, staat het onmiskenbaar vast dat er onwettig gebouwd werd, zonder geldige bouwvergunning en dit minstens tot september 2016.”

 

“Driespoort blijft volledig vergund”

De Driespoort kan echter nog wel steunen op een regularisatievergunning uit september 2017 en die is volgens de uitbaters meer dan voldoende om volledig in orde te zijn. “Deze buurtbewoners laten alweer uitschijnen dat ons shoppingpark niet vergund is, maar dat is volkomen onjuist”, reageert projectontwikkelaar Hendrik De Keukeleire. “De Driespoort blijft volledig vergund door de deputatiebeslissing van 14 september 2017. Hierdoor zijn de eerdere deputatiebeslissingen niet meer van tel.”

 

De Keukeleire voegt eraan toe dat de twee bouwvergunningen dan ook op vraag van de ontwikkelaars werden vernietigd. “De Raad heeft niet geoordeeld over de inhouden. Deze vernietiging brengt voor niemand noch nadelen noch voordelen met zich mee. Het is bijzonder spijtig dat een aantal buurtbewoners de indruk wekt alsof zij een procedure zouden gewonnen hebben.”

 

Met deze laatste uitspraken is het verhaal rond Driespoort nog steeds niet geschreven, want de buurtbewoners hebben ook beroep aangetekend tegen de regularisatievergunning. “De aanvraag steunt immers op de volledig achterhaalde situatie van een winkelcentrum zonder ringweg en het ontbreken van de wettelijke vereiste studies voor de milieueffecten en mobiliteitseffecten”, aldus Ockerman.