Raad van State fluit Neo-project op de Heizel terug

Raad van State fluit Neo-project op de Heizel terug

Een buurtbewoner, een slager en een opticien hebben het Neo-project op de Heizel een flinke slag toegebracht. De Raad van State volgde hun redenering immers en vernietigde het bestemmingsplan gedeeltelijk.

Mobiliteit en milieu-effecten onvoldoende onderzocht

Enkele dagen nadat Uplace groen licht kreeg van de Vlaamse regering, pakken er zich plots donkere wolken samen boven Neo, het concurrerende project dat een tiental kilometer verderop op de Heizel moe(s)t verrijzen.

 

De Raad van State heeft serieuze bedenkingen bij de milieu-effectenrapportage voor Neo, inmiddels herdoopt tot "Europea". De plannen voorzien in een winkelcentrum van 72.000 m² (de "Mall of Europe" door Unibail-Rodamco), aangevuld met een internationaal congrescentrum met minstens 3.500 plaatsen, een evenementenhal met 15.000 plaatsen en tientallen woongelegenheden.

 

"Zo werd niet onderzocht of er redelijke alternatieven zijn voor de Heizelsite", zegt de Raad van State in een mededeling. "Evenmin werd nagegaan hoe de milieu-aspecten zouden zijn geëvolueerd indien de Heizelsite geen nieuwe bestemming had gekregen. Er blijkt ook geen Mer-onderzoek (milieu-effectenrapport, nvdr.) te zijn gebeurd naar de afschaffing van de vroegere verplichting om een globale vergunningsaanvraag voor de gehele Heizelsite in te dienen." Ook zouden de plannen geen oplossing bieden voor de mobiliteitsproblematiek.

 

Brussel moet huiswerk overdoen

Schepen van Toerisme en Financiën van de stad Brussel en tevens voorzitter van Brussels Expo Philippe Close (PS) had vorige week nog de hoop uitgesproken dat de eerste steen van het winkelcentrum begin 2018 kon worden gelegd. Maar dat is zo goed als onmogelijk nu het Brussels Gewest zijn huiswerk opnieuw moet maken, want door de vernietiging kan er voorlopig geen stedenbouwkundige vergunning worden afgeleverd.

 

Close maakt zich wel sterk dat het met die vertraging al bij al nog zal meevallen: "Begin 2016 komt minister-president Vervoort (PS) met een aangepast voorstel", zegt hij. "Het gaat om een probleem van motivering, dat ons project niet op de helling zet. Er lopen verschillende beroepsprocedures in deze zaak en we wisten dat dit er zat aan te komen."

 

Kleine handelaars tevreden

Ondernemersorganisatie Unizo vraagt de Stad Brussel en het Brussels Gewest om het advies niet naast zich neer te leggen, maar om de nodige aanpassingen te doen aan het project. "Dat ruim 70.000 m² perifere shopping het Brussels Gewest gaat versterken, is een serieuze misrekening. Het Gewest zou beter samen met de Stad de middelen inzetten en concentreren op de bestaande handelskernen in Brussel", zegt Unizo-topman Karel Van Eetvelt.

 

De ondernemersorganisatie doelt in het bijzonder op de voetgangerszone in hartje Brussel, de bereikbaarheid daarvan en de communicatie daarover. "De toekomst van de Brusselse handel ligt eerder daar, dan rond het Atomium."

 

Ook het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen is tevreden met de gedeeltelijke vernietiging. "Terwijl tal van andere landen en steden net af willen van zulke megalomane winkelgedrochten, staan er in Brussel en vlak bij Brussel drie zulke projecten op stapel: Neo, Docks en Uplace. Die geplande winkelcentra liggen op nog geen 10 kilometer van mekaar", zegt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws.

 

"Het lijkt haast wel of de Brusselse en de Vlaamse regering een gezamenlijk plan hebben beraamd om de kleinhandel in Brussel en de Vlaamse rand een ferme oplawaai te verkopen." Driekwart van de Vlaams-Brabantse en Brusselse zelfstandigen is gekant tegen Uplace, Neo en Docks, zo bleek uit eerder onderzoek van het NSZ.

Tags: