Wijnegem Shopping denkt aan uitbreiden

Wijnegem - Shop Eat Enjoy

Wijnegem Shopping onderzoekt verschillende mogelijkheden om het aanbod te diversifiëren en haar aantrekkingskracht te vergroten. De plannen, die zich nog in een studiefase bevinden, moeten het winkelcentrum klaarmaken voor de toekomst.

 

Andere verwachtingen

Wijnegem Shopping wil in de eerste plaats inspelen op de snel veranderende gewoontes van consumenten. Kerngedachten daarbij zijn meer afwisseling en beleving. Naast een modernisering van het bestaande interieur, wordt de toevoeging van een food court, ruimte voor beleving en een bioscoop bestudeerd.

 

De uitbreiding zou gebeuren aan de westzijde van de site, aan de Krijgsbaan en Turnhoutsebaan, boven een deel van het bestaande gebouw en de gelijkvloerse parking. Op die manier wordt de beschikbare ruimte en infrastructuur optimaal benut.

 

Wijnegem Shopping benadrukt dat het project zich nog in een studiefase bevindt. Zo loopt er momenteel ook een MER-analyse om de optimale inpassing in de omgeving mogelijk te maken. Het uiteindelijke doel is te komen tot een duurzaam project voor bezoekers, de lokale omgeving en andere belanghebbenden.