Unilever klimaatneutraal vanaf 2030

Unilever klimaatneutraal vanaf 2030

Unilever wil vanaf 2030 klimaatneutraal werken. Daartoe moet de uitstoot van schadelijke stoffen in het productieproces bij de producent van consumentenproducten drastisch verminderen. Voorts moet de energie volledig uit hernieuwbare bronnen komen.

Voortzetting van Plan uit 2010

De Brits-Nederlandse groep heeft een geschiedenis op het vlak van duurzaamheid. In 2010 lanceerde het concern al het Unilever Sustainable Living Plan, dat tot doel had om tegelijk de omvang van het bedrijf te verdubbelen, de milieu-impact ervan te verkleinen en de maatschappelijke invloed te vergroten.

 

Op de vooravond van de klimaattop in Parijs, waar zowat 200 landen afspraken willen maken om de klimaatopwarming tegen te gaan, scherpt Unilever-topman Paul Polman de ambities verder aan. Vanaf 2030 wil het bedrijf klimaatneutraal opereren en moet alle energie uit hernieuwbare bronnen komen. Voor elektriciteit moet dat laatste criterium al in 2020 worden behaald. Aan de energieopwekking uit kolen zal dus een einde worden gesteld. Vandaag komt al 40 procent van de energie van Unilever uit hernieuwbare bronnen.

 

Volgens Polman is een snelle actie trouwens noodzakelijk. Bij een verdere opwarming van de Aarde zullen volgens een rapport van de Wereldbank tegen 2030 zowat 100 miljoen mensen meer in armoede terechtkomen.

 

Polman pleit dan ook voor harde afspraken in Parijs, onder meer inzake het tegengaan van verdere ontbossing Daarbij moet er volgens hem ook op toegezien worden dat kan worden ingegrepen als de doelstellingen niet worden gehaald.

 

Kritiek op aanwezigheid op klimaattop

De kritiek van een aantal milieuactivisten op de aanwezigheid van bedrijfsleiders op de klimaattop in Parijs wuift Polman weg. “Wij zullen net een grotere druk zetten op de politici om goede afspraken te maken”, reageerde hij. “Bovendien financieren bedrijven op sommige terreinen een groter deel van de acties dan overheden.”

 

Unilever onderschreef trouwens ook de standpunten van het Belgische duurzaamheidsnetwerk The Shift, waarbij zowat honderd bedrijfsleiders (van o.a. AB InBev, Ageas, Atlas Copco, Alpro, AXA, BASF, Bpost, Eneco, Janssen Pharmaceutica, Sodexo en Solvay), toplui van middenveldorganisaties en academici de ministers opriepen om werk te maken van een klimaatakkoord. Nu er in België tussen de gewesten nog steeds geen overeenstemming is over de verdeling van de inspanningen, drukken ze dan ook hun ontgoocheling uit.

Tags: