Afgewerkte juwelen ontsnappen aan nieuwe identificatieplicht

Afgewerkte juwelen ontsnappen aan nieuwe identificatieplicht

Het scheelde niet veel, of juweliers hadden steeds de identiteit moeten vragen van klanten die met cash geld juwelen kochten met een waarde boven de 500 euro. Dat was immers een voorstel in de Kamer van Volksvertegenwoordigers om fraude tegen te gaan. Sectororganisatie Ars Nobilis heeft echter kunnen tegenhouden dat de identificatieplicht er ook voor afgewerkte sieraden zou komen, zodat de plicht voortaan enkel voor de aankoop van goudstaven en -granulaten geldt.

Juwelen uitzondering op identificatieplicht

Op 30 mei stemde de Kamer voor een wet die in het kader van fraudebestrijding de regels voor het cash aankopen van edele metalen verstrengt. Handelaars in edele metalen zijn voortaan verplicht de identiteitskaart te vragen aan klanten die edele metalen met een waarde van 500 euro of meer cash betalen. Naam, voornaam en geboortedatum van de klant moeten vervolgens worden geregistreerd.

 

Ook wordt er een bijkomende cash-beperking opgelegd voor wat de aankoop van ‘oud goud’ of sloopgoud van particulieren betreft: als handelaars in edele metalen, zoals goudsmeden en juweliers, zelf juwelen of andere edele metalen aankopen voor een bedrag van 5.000 euro of meer, mogen ze niet meer dan 10% van dat totale bedrag in cash betalen en enkel voor zover dat bedrag niet hoger is dan 5.000 euro.

 

Staatssecretaris voor fraudebestrijding John Crombez (SP.A) hoopt met de nieuwe regels de aan- en verkoop van gestolen juwelen of goud sneller op te sporen en tegelijk het witwassen van crimineel geld via (oud) goud te beteugelen.

 

De Hoge Raad voor Juwelen en Uurwerken, Ars Nobilis, heeft de vorige weken echter kunnen bewerkstelligen dat in de maatregelen een uitzondering is voorzien voor afgewerkte juwelen, waardoor de wet uiteindelijk niet geldt voor afgewerkte juwelen en horloges uit edele metalen, maar alleen voor bijvoorbeeld de aankoop van goudstaven en -granulaten.

 

1.931 juweliers opgelucht

Voor de 1.931 juweliers die ons land telt, zou het om verschillende redenen slecht nieuws zijn geweest als ook bij de verkoop van afgewerkte sieranden identificatie verplicht zou worden. Zo zou de maatregel volgens zelfstandigenorganisatie NSZ "heel wat potentiële kopers over de grenzen heen jagen", aangezien zo'n identificatieplicht in de buurlanden niet bestaat.

 

Ook federale oppositiepartij N-VA was voorstander van deze uitzondering. "Deze maatregel is concurrentievervalsend tegenover andere handelaars in luxegoederen. Wie een juweel van 500 euro of meer koopt en cash betaalt, moet zich registreren bij de juwelier. Wie daarentegen een tablet, een dure handtas of kledij koopt voor hetzelfde bedrag en cash betaalt, moet zich niet registreren", verklaarde volksvertegenwoordiger Cathy Coudyser, die zelf uit de sector komt.

 

De juwelierssector kampt reeds geruime tijd met problemen, meent de volksvertegenwoorder, met name "door de crisis, de hoge goudprijs, de hoge investeringen in veiligheid en de bijbehorende verzekeringspremies". De sector zegt dan ook opgelucht te zijn dat het deze extra bedreiging heeft kunnen afwenden.

Tags: