"Fraudebestendige" leurkaarten voor huis-aan-huisverkopers

"Fraudebestendige" leurkaarten voor huis-aan-huisverkopers

De overheid is gestart met het afleveren van nieuwe leurkaarten voor de zowat 42.000 à 43.000 geregistreerde huis-aan-huisverkopers in ons land. De nieuwe kaart, ter grootte van een identiteitskaart, is beter beveiligd tegen fraude en moet ten laatste tegen 31 maart volgend jaar de oude vervangen.

Moeilijk(er) te vervalsen

De vervanging komt er onder meer om fraude tegen te gaan. De huidige machtiging, een papieren document op A4-formaat, was namelijk makkelijk te vervalsen. De nieuwe kaart bevat echter een QR-code, die de controleur onmiddellijk toegang geeft tot de databank ambulante handel. Die databank is gekoppeld aan de Kruispuntbank Ondernemingen, waardoor de situatie van de onderneming en de houder in real time kan worden weergegeven.

 

In ons land bezitten zo'n 42.000 à 43.000 mensen een leurkaart, nodig om goederen en diensten te mogen verkopen buiten de klassieke handelsvestiging. Het is echter een publiek geheim dat er ook flink wat mensen hun boterham verdienen zonder geldige toelating: uit onderzoek blijkt dat liefst 20% van de papieren machtigingen die momenteel in omloop zijn, niet (meer) geldig is.

 

Strikte regels

Huis-aan-huisverkoop is in ons land aan strikte regels onderworpen: zo mag de waarde van de producten of de diensten niet hoger liggen dan 250 euro. Er geldt evenwel een uitzondering voor de verkoop van huishoudapparaten, tuinaanleg en huisinrichting, energielevering of aansluiting van internet/tv-distributie: hier ligt het maximum op 700 euro.

 

Het bezit van een leurkaart is niet nodig voor iemand die occasioneel iets verkoopt op de rommelmarkt en evenmin voor de verkoop van goederen met filantropisch oogmerk. Voor dit laatste is in sommige gevallen wel een voorafgaande vergunning nodig van de FOD Economie.

 

De nieuwe kaart kost dertien euro voor wie al een leurkaart heeft (inruilen gebeurt bij een ondernemingsloket naar keuze). Een starter betaalt 150 euro voor een hoofdleurkaart (werkgever) en 100 euro voor een hulpleurkaart (aangestelde voor onbepaalde duur).

Tags: