Internationale DIY draait mooi rond in een vernieuwd vierkant

Internationale DIY draait mooi rond in een vernieuwd vierkant

Afgelopen woensdag en donderdag was Brussel de wereldhoofdstad voor de doe-het-zelfsector, met ruim 400 professionals uit niet minder dan 32 landen. Na Wenen was de Europese hoofdstad aan de beurt om de Global DIY Summit te huisvesten in het gerenoveerde Congrespaleis, anno 2011 ‘the Square’.

 

Een sterke delegatie van wereldmarktleiders als Home Depot, Lowe’s (respectievelijk de nummer 1 en 2 in Noord-Amerika) en Kingfisher (marktleider in Europa met Castorama en B&Q) lieten hun aanwezigheid optekenen, maar ook groeilanden India, Rusland, Egypte, Bulgarije en zelfs IJsland waren van de partij. Natuurlijk waren ook de Belgen alom present, alhoewel er slechts één onder hen tijdens de tweedaagse op het podium zou verschijnen.

De Belgische grote drie doorgelicht

De tweedaagse werd voorafgegaan door een Store Tour waarbij de top drie van de Belgische DIY werd bezocht in Ternat, Machelen, Vilvoorde en Herent. Uit de evaluatie van de ruim 50 buitenlandse winkelobservatoren bleek eerst Hubo bijzonder sterk in de smaak te vallen met een uiterst verzorgd winkelconcept van 6.000 m² dat liefst 60.000 SKU’s op een uitmuntende manier, aldus de kenners, weet uit te stallen.


De delegatie stond evenzeer perplex bij de prestatie van Gamma Vilvoorde, een gloednieuw winkelconcept dat de week ervoor een bijna waanzinnige weekomzet van om en bij de 280.000 euro had gerealiseerd: resultaten die zelfs de Amerikanen deden watertanden.


Ook Brico Vilvoorde wist het internationale gezelschap te bekoren met een strak concept dat klaar blijkt voor roll-out. Plan-It daarentegen, waar opvallend weinig klanten op de 10.000 m² te bespeuren vielen, leek volgens de bezoekers nog wat incoherentie te tonen op het vlak van signalisatie.

De toekomst is doe-het-zelf

Met een thema als ‘What will shape the future of Home Improvement worldwide?’ hadden initiatiefnemers EDRA (European DIY Retail Association) en Fediyma  (Federation of European DIY Manufacturers) de lat meteen hoog gelegd.


Twee thema’s vormden de rode draad: duurzaam ondernemen enerzijds, en succesvolle strategieën voor de nabije toekomst anderzijds. Een programma dat werd ingevuld door een twintigtal sprekers,   met – zoals bij elk congres – wisselend succes.

‘Grote praters over groen’

Na de gebruikelijke inleidende en protocollaire toespraken stak prof. dr. Radermacher, lid van de Club van Rome, van wal met een bijzonder interpellerende toespraak over de correlatie tussen het begrip duurzaamheid en globalisatie. Hij gaf het internationaal gezelschap meteen een lesje in nederigheid met de melding dat we allen best wel “grote praters zijn als het over groen gaat” en “grootmeesters in het opstellen van regularisaties over gasemissies”, maar daarmee voorbij gaan aan de kern van de zaak.


Het echte debat gaat volgens hem over responsabilisering. Kan er überhaupt wel sprake zijn van een duurzame markteconomie? Dankzij concrete werkinstrumenten om de verantwoordelijkheidszin te vertalen in concrete daden, luidde het antwoord gelukkig ‘Ja’: doordachte innovatiestrategieën vormen de enige doeltreffende aanpak om bij te dragen tot een duurzame doe-het-zelfwereld.


Volgens Radermacher is het fundamentele verschil tussen efficiëntie en effectiviteit cruciaal: vooruitgang komt door doeltreffend te zijn, eerder dan enkel doelgericht. Of zoals hij stelde: “Innovation contributes to do more with less”. Niemand in de zaal zal de metafoor vergeten van de ladder tegen het verkeerde kamervenster. Professor Radermacher stelde finaal dat de problematiek van duurzaamheid versus globalisering een ‘prisoner’s dilemma’ zal blijven van maatschappelijke en ethische kwesties indien er geen globale regularisatie komt in de vorm van een doordachte wereldmilieuaanpak. Hij pleit met andere woorden voor een orgaan met supranationale competentie.


Vervolgens kwamen vier sprekers uit respectievelijk de VS, Duitsland, Australië en Canada aankaarten hoe zij in hun winkelorganisaties en bedrijven omgaan met duurzaamheid. Al vlug werd duidelijk dat de uitdaging erin bestaat het groene aanbod prijsaanvaardbaar te maken voor de eindgebruiker, omdat we daar straks gewoonweg toe verplicht worden eens de gevolgen van de socio-demografische ontwikkelingen, de digitalisering en de robotisering voelbaar zullen worden voor de klusser.


Zo demonstreerde Lowe’s hoe ze hun winkels structureel ecologisch verantwoord bouwen en hoe ze een belangrijk percentage van hun winkelparken reeds hebben voorzien van oplaadcentra voor klanten die met elektrische voertuigen boodschappen doen. Bunnings Australië vertelde van zijn kant trots dat het het begrip ‘regenwaterrecuperatie’ dermate heeft gedemocratiseerd dat het assortiment ondertussen al meer designgericht wordt uitgebreid.

Het brein van de DIY

Dag twee focuste met enkele spraakmakende presentaties uit Chili, India en Rusland meer op het wereldwijde groeipotentieel voor leveranciers en distributeurs. Vooral de uiteenzetting van Sandro Solari, CEO van ambitieuze Zuid-Amerikaanse retailorganisatie Sodimac, werd op ontzettend veel enthousiasme onthaald. Met name zijn sociaal betoog om de armen de mogelijkheid te bieden om een dak boven hun hoofd te hebben was pakkend.


Ter afronding kwam ene Robin Wight uit Londen de show stelen, en niet alleen door zijn opvallende plunje. Zijn betoog over de sociale rol van retailers leverde hem een staande ovatie op. Met zijn uiteenzetting ‘The future is social, the future is bright’ hing het auditorium al vlug aan zijn lippen. Aan de hand van een analyse van de werkwijze van onze hersenen, demonstreerde hij hoe de oude media nog betekenisvol blijft naast de nieuwe sociale media. “Brains respond to feelings more than facts.”


Voor merkenfabrikanten was zijn boodschap hoopvol: hij verduidelijkte hoe ons brein in mekaar steekt en hoe belangrijk merken nog steeds zijn in de finale besluitvorming van consumenten. Sociale media gaan in essentie over reputatiemanagement, en precies dat helpt merken zichzelf te beschermen. Refererend naar wetenschappelijk onderzoek en gebruik makend van verankerende videofragmenten lichtte hij eveneens toe hoe men gedrag in attitude omzet en hoe de nieuwe media gelijktijdig het switchgedrag aanstuurt. Dit allemaal om tot een hoopvolle conclusie te komen: technologie helpt ons opnieuw menswaardig te zijn.

Interactie op topniveau

Networking

Uiteraard kun je van de crème de la crème van de DIY niet verwachten dat ze twee dagen stil zitten en luisteren. Als opwarmer voor de Summit had de organisatie een VIP-bijeenkomst voorzien waar enkel de CEO’s van de deelnemende retailorganisaties werden verwacht. Alleen gastheer en sponsor Henkel werd er, zij het in stilte, als niet-retailer gedoogd. Het werd een levendige interactie over het reilen en zeilen van de DIY en Home Improvement uit alle hoeken van onze planeet.

Debat

Het grote paneldebat met enkele zwaargewichten uit de sector wereldwijd  en onder leiding van de Belgische moderator Thierry Coeman, vormde één van de hoogtepunten van de eerste congresdag. De uitkomst was duidelijk: fabrikanten en distributeurs dienen de voorwaarden te creëren om eenvoudige productoplossingen te bieden voor de klusser, gekoppeld aan accurate informatie en begeleiding. Ze mogen daarbij echter zeker niet uit het oog verliezen dat het internet een cruciale oriënteringselement vormt in het beslissingsproces.


Hiervoor moet innovatie meer dan ooit aangewakkerd te worden. De prijsobsessie dient vervangen te worden door een beter begrip en beheersing van wat de eindgebruiker echt wil. Verkopers en inkopers horen beiden het negotiatieniveau op te krikken door de juiste discussie te voeren tijdens de onderhandelingen.

DIY lifetime award

Ook tijdens de afsluitende gala-avond in het indrukwekkende decor van het Koninklijk museum voor Kunst en Geschiedenis aan het Jubelpark werd druk gepalaverd. De hulde aan de stichter van Home Depot, Pat Farrah, werd een netwerkgebeuren van jewelste. In alle talen van de wereld werd verkondigd hoe belangrijk het nog steeds blijft om onderling te communiceren, van gedachte te wisselen, cultuurverschillen te begrijpen en relaties op te bouwen en te verstevigen. Waarmee de zin van dergelijke internationale congressen alweer bewezen is.

 

 

Volgend jaar vindt The Global DIY Summit plaats in Parijs op 31 mei en 1 juni. 

 

Afgelopen woensdag en donderdag was Brussel de wereldhoofdstad voor de doe-het-zelfsector, met ruim 400 professionals uit niet minder dan 32 landen. Na Wenen was de Europese hoofdstad aan de beurt om de Global DIY Summit te huisvesten in het gerenoveerde Congrespaleis, anno 2011 ‘the Square’.

 

Een sterke delegatie van wereldmarktleiders als Home Depot, Lowe’s (respectievelijk de nummer 1 en 2 in Noord-Amerika) en Kingfisher (marktleider in Europa met Castorama en B&Q) lieten hun aanwezigheid optekenen, maar ook groeilanden India, Rusland, Egypte, Bulgarije en zelfs IJsland waren van de partij. Natuurlijk waren ook de Belgen alom present, alhoewel er slechts één onder hen tijdens de tweedaagse op het podium zou verschijnen.

De Belgische grote drie doorgelicht

De tweedaagse werd voorafgegaan door een Store Tour waarbij de top drie van de Belgische DIY werd bezocht in Ternat, Machelen, Vilvoorde en Herent. Uit de evaluatie van de ruim 50 buitenlandse winkelobservatoren bleek eerst Hubo bijzonder sterk in de smaak te vallen met een uiterst verzorgd winkelconcept van 6.000 m² dat liefst 60.000 SKU’s op een uitmuntende manier, aldus de kenners, weet uit te stallen.


De delegatie stond evenzeer perplex bij de prestatie van Gamma Vilvoorde, een gloednieuw winkelconcept dat de week ervoor een bijna waanzinnige weekomzet van om en bij de 280.000 euro had gerealiseerd: resultaten die zelfs de Amerikanen deden watertanden.


Ook Brico Vilvoorde wist het internationale gezelschap te bekoren met een strak concept dat klaar blijkt voor roll-out. Plan-It daarentegen, waar opvallend weinig klanten op de 10.000 m² te bespeuren vielen, leek volgens de bezoekers nog wat incoherentie te tonen op het vlak van signalisatie.

De toekomst is doe-het-zelf

Met een thema als ‘What will shape the future of Home Improvement worldwide?’ hadden initiatiefnemers EDRA (European DIY Retail Association) en Fediyma  (Federation of European DIY Manufacturers) de lat meteen hoog gelegd.


Twee thema’s vormden de rode draad: duurzaam ondernemen enerzijds, en succesvolle strategieën voor de nabije toekomst anderzijds. Een programma dat werd ingevuld door een twintigtal sprekers,   met – zoals bij elk congres – wisselend succes.

‘Grote praters over groen’

Na de gebruikelijke inleidende en protocollaire toespraken stak prof. dr. Radermacher, lid van de Club van Rome, van wal met een bijzonder interpellerende toespraak over de correlatie tussen het begrip duurzaamheid en globalisatie. Hij gaf het internationaal gezelschap meteen een lesje in nederigheid met de melding dat we allen best wel “grote praters zijn als het over groen gaat” en “grootmeesters in het opstellen van regularisaties over gasemissies”, maar daarmee voorbij gaan aan de kern van de zaak.


Het echte debat gaat volgens hem over responsabilisering. Kan er überhaupt wel sprake zijn van een duurzame markteconomie? Dankzij concrete werkinstrumenten om de verantwoordelijkheidszin te vertalen in concrete daden, luidde het antwoord gelukkig ‘Ja’: doordachte innovatiestrategieën vormen de enige doeltreffende aanpak om bij te dragen tot een duurzame doe-het-zelfwereld.


Volgens Radermacher is het fundamentele verschil tussen efficiëntie en effectiviteit cruciaal: vooruitgang komt door doeltreffend te zijn, eerder dan enkel doelgericht. Of zoals hij stelde: “Innovation contributes to do more with less”. Niemand in de zaal zal de metafoor vergeten van de ladder tegen het verkeerde kamervenster. Professor Radermacher stelde finaal dat de problematiek van duurzaamheid versus globalisering een ‘prisoner’s dilemma’ zal blijven van maatschappelijke en ethische kwesties indien er geen globale regularisatie komt in de vorm van een doordachte wereldmilieuaanpak. Hij pleit met andere woorden voor een orgaan met supranationale competentie.


Vervolgens kwamen vier sprekers uit respectievelijk de VS, Duitsland, Australië en Canada aankaarten hoe zij in hun winkelorganisaties en bedrijven omgaan met duurzaamheid. Al vlug werd duidelijk dat de uitdaging erin bestaat het groene aanbod prijsaanvaardbaar te maken voor de eindgebruiker, omdat we daar straks gewoonweg toe verplicht worden eens de gevolgen van de socio-demografische ontwikkelingen, de digitalisering en de robotisering voelbaar zullen worden voor de klusser.


Zo demonstreerde Lowe’s hoe ze hun winkels structureel ecologisch verantwoord bouwen en hoe ze een belangrijk percentage van hun winkelparken reeds hebben voorzien van oplaadcentra voor klanten die met elektrische voertuigen boodschappen doen. Bunnings Australië vertelde van zijn kant trots dat het het begrip ‘regenwaterrecuperatie’ dermate heeft gedemocratiseerd dat het assortiment ondertussen al meer designgericht wordt uitgebreid.

Het brein van de DIY

Dag twee focuste met enkele spraakmakende presentaties uit Chili, India en Rusland meer op het wereldwijde groeipotentieel voor leveranciers en distributeurs. Vooral de uiteenzetting van Sandro Solari, CEO van ambitieuze Zuid-Amerikaanse retailorganisatie Sodimac, werd op ontzettend veel enthousiasme onthaald. Met name zijn sociaal betoog om de armen de mogelijkheid te bieden om een dak boven hun hoofd te hebben was pakkend.


Ter afronding kwam ene Robin Wight uit Londen de show stelen, en niet alleen door zijn opvallende plunje. Zijn betoog over de sociale rol van retailers leverde hem een staande ovatie op. Met zijn uiteenzetting ‘The future is social, the future is bright’ hing het auditorium al vlug aan zijn lippen. Aan de hand van een analyse van de werkwijze van onze hersenen, demonstreerde hij hoe de oude media nog betekenisvol blijft naast de nieuwe sociale media. “Brains respond to feelings more than facts.”


Voor merkenfabrikanten was zijn boodschap hoopvol: hij verduidelijkte hoe ons brein in mekaar steekt en hoe belangrijk merken nog steeds zijn in de finale besluitvorming van consumenten. Sociale media gaan in essentie over reputatiemanagement, en precies dat helpt merken zichzelf te beschermen. Refererend naar wetenschappelijk onderzoek en gebruik makend van verankerende videofragmenten lichtte hij eveneens toe hoe men gedrag in attitude omzet en hoe de nieuwe media gelijktijdig het switchgedrag aanstuurt. Dit allemaal om tot een hoopvolle conclusie te komen: technologie helpt ons opnieuw menswaardig te zijn.

Interactie op topniveau

Networking

Uiteraard kun je van de crème de la crème van de DIY niet verwachten dat ze twee dagen stil zitten en luisteren. Als opwarmer voor de Summit had de organisatie een VIP-bijeenkomst voorzien waar enkel de CEO’s van de deelnemende retailorganisaties werden verwacht. Alleen gastheer en sponsor Henkel werd er, zij het in stilte, als niet-retailer gedoogd. Het werd een levendige interactie over het reilen en zeilen van de DIY en Home Improvement uit alle hoeken van onze planeet.

Debat

Het grote paneldebat met enkele zwaargewichten uit de sector wereldwijd  en onder leiding van de Belgische moderator Thierry Coeman, vormde één van de hoogtepunten van de eerste congresdag. De uitkomst was duidelijk: fabrikanten en distributeurs dienen de voorwaarden te creëren om eenvoudige productoplossingen te bieden voor de klusser, gekoppeld aan accurate informatie en begeleiding. Ze mogen daarbij echter zeker niet uit het oog verliezen dat het internet een cruciale oriënteringselement vormt in het beslissingsproces.


Hiervoor moet innovatie meer dan ooit aangewakkerd te worden. De prijsobsessie dient vervangen te worden door een beter begrip en beheersing van wat de eindgebruiker echt wil. Verkopers en inkopers horen beiden het negotiatieniveau op te krikken door de juiste discussie te voeren tijdens de onderhandelingen.

DIY lifetime award

Ook tijdens de afsluitende gala-avond in het indrukwekkende decor van het Koninklijk museum voor Kunst en Geschiedenis aan het Jubelpark werd druk gepalaverd. De hulde aan de stichter van Home Depot, Pat Farrah, werd een netwerkgebeuren van jewelste. In alle talen van de wereld werd verkondigd hoe belangrijk het nog steeds blijft om onderling te communiceren, van gedachte te wisselen, cultuurverschillen te begrijpen en relaties op te bouwen en te verstevigen. Waarmee de zin van dergelijke internationale congressen alweer bewezen is.

 

 

Volgend jaar vindt The Global DIY Summit plaats in Parijs op 31 mei en 1 juni. 

 

Tags: