Pre-seminarie Retail Forum Belgium: Revolutie in winkellocatieplanning

Pre-seminarie Retail Forum Belgium: Revolutie in winkellocatieplanning

Volgens Jo Vanmeirhaeghe van Retail Forum Belgium staan we aan de vooravond van een heuse revolutie in locatiemanagement, en dat is maar goed ook. Die visie zal hij brengen op het pre-seminarie over geomarketing op de retaildetail Night van 22 november.

Artificiële intelligentie voor de retail

We zijn op weg naar een hele andere aanpak op het gebied van het bepalen van winkellocaties, meent Vanmeirhaeghe. Lange tijd bestond het locatiebeleid namelijk grotendeels uit buikgevoel, mede omdat er gewoon amper cijfermateriaal beschikbaar was. Er was wel een evolutie merkbaar waarbij steeds meer gebruik werd gemaakt van modellen en simulaties, maar nu staat er volgens de vastgoedexpert pas echt een revolutie voor de deur.

 

Meer en meer doen bedrijven een beroep op outsourcing en laten ze zich voor specifieke vragen bijstaan door specialisten in een bepaald vakgebied, en zo is er volgens Retail Forum Belgium nu ook eindelijk een betrouwbaar model voor hun locatieplanning. Op de workshop ‘Een nieuwe visie op geomarketing’ op 22 november zullen Dieter Debels en Peter Baeyens van Geo Intelligence hun methode om via koopstromensimulatie aan retailplanning te doen toelichten.

 

Nieuw aan dit systeem is dat het artificiële intelligentie loslaat op een enorme hoeveelheid beschikbare data van de retailer, zoals ook kwalitatieve factoren en de klantendatabase. Op die manier kan bijvoorbeeld zelfs het effect van de breedte van de pui op de attractiviteit van de winkel worden berekend, en dat naar eigen zeggen met een minimale betrouwbaarheid van 90%.

 

“Leegstand is heus geen probleem in België”

Geo Intelligence kan dan ook een welkom hulpmiddel zijn om de vastgoeduitdagingen van de komende jaren aan te kunnen, al zijn die uitdagingen wellicht niet die die men vandaag zo gretig in de media afschildert. Zo is de vaak opgevoerde leegstand, waarbij dan meestal verwezen wordt naar Nederland (waar de situatie veel slechter is), maar Vanmeirhaeghe denkt niet dat er vandaag in België een echt leegstandsprobleem is.

 

“Wat mij betreft is het vandaag niet anders dan vroeger. Het klopt dat bepaalde locaties en wijken het moeten bekopen, maar er zijn altijd verschuivingen geweest in welke straten succesvol zijn en welke niet. Kijk maar naar de Offerandestraat in Antwerpen: dat was in de jaren 1970 een florissante winkelstraat, maar nu zie je er heel andere handel. Het zijn constante bewegingen, en dat is een logisch gevolg van vernieuwing en economische veranderingen,” relativeert Vameirhaeghe.

 

Wat echter zeker niet betekent dat er van overheidswege niet ingegrepen moet worden en dat er geen consequenter en stimulerender beleid moet komen vanuit de steden en gemeenten. Enerzijds pushen ze de handel soms te fel om op dezelfde plaats te blijven, anderzijds creëren ze soms te veel nieuwe winkelstraten. Men moet veel meer beleidsmatig kijken naar waar de nieuwe polen van de handel zijn.

 

Plaats voor iedereen, mits innovatie

Hetzelfde geldt overigens voor de Brusselse winkelmastodonten waar zoveel commotie rond  is. “Ongetwijfeld zullen projecten als Uplace Machelen, Neo en Just Under the Sky een grote impact hebben op de handel, maar het is ten eerste verre van zeker dat alle drie de centra er komen en ten tweede zal de opening ervan nog over heel wat jaren gespreid worden. Bovendien is het onbetwistbaar aangetoond dat er in Brussel nog voldoende mogelijkheden zijn, ook voor grote projecten als deze.”

 

RFB-secretaris Vanmeirhaeghe is er dan ook van overtuigd dat het projecten zijn die de retail ten goede komen, al staat het evenzeer buiten twijfel dat de nabijgelegen centra het zullen voelen. Net daarom is een krachtig gemeentelijk beleid zo belangrijk: stedelijke centra moeten uitgaan van eigen kracht, in plaats van te schieten op innovaties elders.

 

Winkelcentra zullen nooit het winkelhart in de stad vervangen. Wel wordt het verstandig en weloverwogen bepalen van je locaties belangrijker dan ooit. Met de workshop ‘Een nieuwe visie op geomarketing’ wil Retail Forum Belgium daaraan zijn steentje bijdragen en handelaars een stukje van de toekomst leren kennen,” klinkt het besluit.

 

 

 

Zelf RFB-seminarie 'Een nieuwe visie op geomarketing' op 22 november bijwonen? Schrijf dan snel in, want de plaatsen zijn beperkt.

Tags: