Seminarie Sensitieve marketing: De 5 zintuigen en de kracht van het winkelpunt

Seminarie Sensitieve marketing: De 5 zintuigen en de kracht van het winkelpunt

In een cross-channelomgeving krijgt het winkelpunt een geheel nieuwe functie: het is niet langer louter een verkooppunt, maar wordt een ervaringscentrum. Op 26 april toont het seminarie Sensitieve Marketing het belang aan van het winkelpunt voor de consumentervaring, door de vijf zintuigen aan te spreken.

The Experience Economy

Al in 1999 brachten Joseph Pine en James Gilmore van de Harvard Business School het boek ‘The Experience Economy’ uit, waarin ze stelden dat de ervaringseconomie het logische vervolg is op de diensteneconomie. Diensten worden volgens hen steeds meer gemeengoed, dus moeten bedrijven zich zelfs binnen hun service differentiëren. Dat moeten ze doen door memorabele belevenissen voor hun klanten te orkestreren, waarbij de herinnering en de ervaring het eigenlijke product wordt. Sindsdien is de term in zwang, maar pas nu lijkt bij retailers echt door te dringen wat het belang van die ervaring is. En dan zeker de zintuiglijke ervaring.

 

In het kader van het RetailDetail Congres wil het seminarie ‘Sensitieve Marketing’ de kracht van elk zintuig één voor één blootleggen en specialisten in elk vakgebied laten uitleggen hoe die zintuigen best aan te spreken op de winkelvloer. Zo zal Philips bewijzen hoe verlichting werkelijk een strategische keuze hoort te zijn aan de hand van het onderzoek van professor Malaika Brengman, die aan de VUB de Philips-leerstoel voor Marketing en consumentengedrag bekleedt. Verder zullen ook Bruno Hancké (ThisPlays2), Luc Campo (Retail Office) en Alain Manders (Square Melon) de zintuigelijke winkelervaring helpen optimaliseren.

 

Vlerickprofessor Gino Van Ossel geeft tijdens Sensitieve Marketing bovendien een round-up van het onderzoek dat hij al ettelijke jaren voert naar ervaringsmarketing. Daaruit bleek onder meer dat aangepaste achtergrondmuziek, sfeervolle geuren en doelgerichte beeldfragmenten bijzonder sterke, maar nog te vaak vergeten middelen zijn om de consument te prikkelen. Wie de consument een onvergetelijke ervaring wil geven, moet een zintuigelijk totaalpakket bieden, waar zelfs de smaakzin daar een onmiskenbaar deel van uitmaakt.

 

De belevingsketen

Daarmee willen de organisatoren van Sensitieve Marketing echter niet gezegd hebben dat de fysieke winkel het enige goede verkoopkanaal is of dat de digitale wereld verwaarloosbaar is ten opzichte van wat de ‘klassieke’ shop te bieden heeft. Integendeel, om de consumentenervaring optimaal te maken, moeten alle kanalen benut worden.

 

Sensitieve Marketing wil net benadrukken dat het een en-en-verhaal is: het internet (de pre-store), het mobiele kanaal (to-store) en de gewone winkel (in-store) vormen samen één belevingsketen. Ter aanvulling van wat daarna op het RetailDetail Congres verteld zal worden over de nieuwe digitale consument en hoe een cross-channelaanpak te integreren, zal Sensitieve Marketing op 26 april daarom specifiek het domein van de in-store exploreren.

 


Uw inschrijving op het Seminarie Sensitieve Marketing geeft recht op toegang tot het aansluitende RetailDetail Congres om 16u.


Klik hier voor registratie.
 

Tags: