Driespoort Shopping reageert: “Geen sprake van sluiting”

Foto Driespoort Shopping

Een sluiting van Driespoort Shopping in Deinze is niet aan de orde, zegt de beheerder in een reactie: in mei wordt de nieuwe bouwvergunning verwacht. Het winkelcentrum betreurt de houding van de klagers, die niet tot een dialoog bereid lijken.

 

“Goede verstandhouding met huurders”

De beheerder van het winkelpark, de NV De Colle Vastgoed, reageert op een artikel dat vorige week op retaildetail.be verscheen naar aanleiding van een strafklacht tegen het pas geopende E-fit Center van Evy Gruyaert. Driespoort Shopping is verbolgen over de neergelegde strafklacht: “De fitnesszaak van Evy Gruyaert is dan wel geopend in maart 2019, doch het contract tussen partijen werd reeds in januari 2019 ondertekend. De buurvrouw beschikt dan ook over geen titel om tot sluiting van een handelszaak over te gaan. Driespoort Shopping heeft overigens een goede verstandhouding met al haar huurders.”
 

Het is onjuist dat Driespoort Shopping aan het einde van zijn Latijn zou zijn na het strafvonnis van 5 maart 2019, benadrukt de beheerder. “In mei 2019 wordt de nieuwe bouwvergunning voor Driespoort Shopping verwacht, waarvan het openbaar onderzoek reeds afgelopen is. Bij deze nieuwe aanvraag werd een nieuwe mer-ontheffing reeds eind 2018 goedgekeurd. Nogmaals verduidelijken we dat er wel degelijk gebouwd is met uitvoerbare vergunningen. Dat kan gewoon niet anders. Het is immers zo dat een vernietigingsarrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen (evenzeer bestreden met een cassatieberoep) de ‘fout’ van de vergunningverlenende overheid aantoont en niet van de aanvrager. Tegen het strafvonnis werd reeds beroep aangetekend, waardoor het vonnis op heden geen betekenis meer heeft totdat in graad van beroep uitspraak wordt gedaan. In het strafvonnis werd overigens vermeld: ‘De partijen waren akkoord dat de zaak op burgerrechtelijk gebied zou worden aangehouden tot over de nieuwe vergunning definitief beslist is.’ Enkel op burgerrechtelijk gebied werd (onterecht) een sluiting vooropgesteld zodat geenszins van enige sluiting sprake is of kan zijn, gelet op het toegekend uitstel. Kort verwoord: van sluiting is geen sprake.”
 

Driespoort Shopping betreurt de aanhoudende manier van aanvechten en communiceren van de klagers. “Het niveau en de stijl van communiceren is dat van riooljournalistiek en streeft structureel naar het verdraaien van de concrete feiten of het aansturen op een totaal verziekte situatie. Hoewel Driespoort Shopping al diverse pogingen heeft ondernomen om een dialoog op te starten, rede te brengen en alle planologische stappen tot regularisatie door te voeren, toch blijven de klagers administratieve middelen zoeken om het proces gaande te houden. Dit getuigt niet alleen van gebrek aan ondernemerschap, maar het lijkt vooral op kwade wil.”