Mars vreest strengere voorwaarden van Europese Unie

Mars vreest strengere voorwaarden van Europese Unie

Het chocoladebedrijf Mars vreest dat nieuwe regelgevingen van de Europese Unie rond de aankoop van grondstoffen ervoor zullen zorgen dat de prijzen voor de consument de hoogte in zullen gaan.

Hogere grondstofprijzen

Ook in andere sectoren worden de nieuwe regels op alles behalve gejuich onthaald. Mars heeft daarom samen met de European Cocoa Association, de oliegroepen BP en Shell en het grondstoffenbedrijf Vitol een brief gestuurd naar de Europese Commissie. Daarin wordt het probleem aangekaart.


De nieuwe regels, die ten vroegste in 2017 in voege zullen treden en nog door een laatste stemronde moeten geraken, leggen strengere regels op voor kopers en verkopers van grondstofafgeleiden. Zo zouden er een aantal uitzonderingen verdwijnen die grote bedrijven gebruiken om risico's te verkleinen op de financiële markten. Het gevolg is dat ze in de toekomst meer kapitaal moeten hebben om hun boeken op orde te houden. Dat zou dan weer als gevolg hebben dat de prijzen van grondstoffen de hoogte in gaan, wat uiteindelijk tot hogere prijzen voor de consument zou leiden.


De bedrijven vinden het ook niet kunnen dat ze op dezelfde voet worden behandeld als de banksector. Ze vinden dat ze gestraft worden omdat de banksector in het verleden misbruik heeft gemaakt van de uitzonderingen. De bedrijven wijzen er in hun brief dan ook op dat de grondstofsector in het verleden nooit ondersteuning nodig heeft gehad van een overheid.

Tags: