Helft webwinkels in overtreding met garantieregels

Helft webwinkels in overtreding met garantieregels

De helft van de in België gecontroleerde webwinkels die elektronische producten verkopen, hebben bij testen in het kader van Internet Sweep Day inbreuken gepleegd op de garantiewetgeving. Ook in de rest van Europa zijn er heel wat overtredingen vastgesteld.

Geen of onduidelijke informatie

In totaal werden in het kader van de jaarlijkse Internet Sweep Day 437 websites gecontroleerd op de correcte toepassing van de garantiewetgeving. Daarvan waren maar liefs 235 websites niet in orde. In België ging het om 27 van de 59 websites.


174 websites gaven geen vermelding van het bestaan van wettelijke garantie, 87 websites gaven dan weer misleidende informatie over de commerciële garantie. 76 websites vermeldden niet dat de wettelijke garantie niet beïnvloed wordt door de commerciële garantie.


België controleerde het meeste websites van alle lidstaten. "Er werden problemen vastgesteld bij 27 van de 59 Belgische websites. Achttien websites brachten alles intussen in orde", zegt Chantal De Pauw van de FOD Economie aan de Standaard.


De meest voorkomende inbreuk in België was het onduidelijk vermelden van de wettelijke garantie. Dat werd bij 21 websites vastgesteld.

Tags: