Trek op inspiratie-exploratie naar Amsterdam met Herman Konings en Studio Spark

Trek op inspiratie-exploratie naar Amsterdam met Herman Konings en Studio Spark

(publireportage) Met “WalkwithSpark” organiseert Studio Spark haar allereerste inspiratie-exploratie. De eerste walk is gepland op 19 en 20 maart naar Amsterdam. Een gesprek met één van de bezielers, Stefaan Vandist (Studio Spark).

Waarom organiseren jullie Walk with Spark?

S.V.: “We merken in ons begeleidingswerk van innovatieprocessen hoe belangrijk inspiratie is. Je moet steeds over je grenzen heen kijken naar binnen- en buitenlandse voorbeelden. De knooppunten of distributiemomenten van die inspiratie zijn echter heel vaak de klassieke seminarieruimtes en congressen met bijhorende PowerPoints. Wij dachten: laten we die inspiratiemomenten bevrijden. Laten we mensen meenemen op een 'walking lecture', waarbij ze inspirerende voorbeelden kunnen ontmoeten en in 'real life' beleven.

 

Het gaat bijvoorbeeld om het verschil tussen een technisch-wetenschappelijk discours houden over 3D-printing voor woningbouw of gewoon zelf naar het 3D Print Canal House in Amsterdam gaan kijken. Op de plek zelf snuiven we de sfeer op en laten we architecten en ondernemers aan het woord. Zo laten we een diepere indruk na op ons publiek.”

 

Jullie kaderen die bezoeken in een bredere visie?

S.V.: “Inderdaad, we willen de duurzame innovaties die we gaan bezoeken kaderen in de grote trends die zich vandaag voordoen. We hebben daarvoor trendwatcher en consumentenpsycholoog Herman Konings uitgenodigd om als het ware onze DJ in residence te zijn tijdens deze trip. We plaatsen alle fenomenen die we tegenkomen in een ruimer kader van maatschappelijke relevantie.

 

We presenteren een aantal grote trends of disrupties. We bespreken de businessmodellen die hierop inspelen, de technische kant, de maatschappelijke kant en de factoren die ertoe bijdragen dat mensen deze nieuwigheden omarmen. Herman Konings kan dat als geen ander inzichtelijk maken. We illustreren vervolgens de trends met een arsenaal aan voorbeelden die enkel in Amsterdam te zien zijn. Nadien gaan we er een paar van bezoeken.”

 

Waarom Amsterdam?

S.V.: “We zien dat Nederlanders met hun ondernemersgeest toch vaak sneller zijn om nieuwe technologieën of concepten tot een commercieel succes te maken. En helder te maken waar het over gaat. Veel van dezelfde ideeën zie je bij ons natuuurlijk ook, maar je ziet er de commerciële performance nog niet van.”

 

Tot wie richten jullie zich met de walks?

S.V.: “We laten ons eigenlijk verrassen door wie meegaat. We trekken wellicht enerzijds ondernemers aan die een antwoord trachten te vinden op bepaalde trends en disrupties. Anderzijds is ons aanbod ook interessant voor vak- en sectororganisaties. Die zijn ook op zoek naar innovatiescenario’s voor hun resepectieve sectoren.

 

Sectoroverschrijdende contacten kunnen daarvoor heel leerrijk zijn. Er zit bijvoorbeeld een mooi potentieel in ontmoetingen tussen de modesector en de maker movement. We zorgen er ook voor dat de deelnemers individuele lessen kunnen trekken: wat zijn nu de succesfactoren die relevant zijn voor mij.”

 

Welke bedrijven gaan jullie zoal bezoeken?

S.V.: “Een concreet voorbeeld van een bedrijf dat waar een ontmoeting mee is gepland, is Car2Go. Car2Go is een autodeel-initiatief van Daimler Chrysler, dus van een autobouwer zelf. Het bedrijf stelt een vloot van Smart-auto’s ter beschikking in een abonnementsformule.

 

De vraag die we gaan stellen is: wat maakt Car2Go zo aantrekkelijk? Welke user experience en service design zitten erachter? Welke keuzes zijn gemaakt om de barrières ten opzichte van autodelen zo veel mogelijk weg te werken? Wat snappen de Hollanders dat wij nog niet zien?

 

Een ander voorbeeld is Hutspot. Dat is een retail-conceptstore voor de 'maker movement'. Het biedt een amalgaam aan diensten en producten onder één dak: een kapperszaak, een restaurant, een kastenbouwer, een fietsontwerper, babykleding… Hutspot biedt mensen die quasi professioneel met digitale technologie marktwaardige producten maken, een fysiek platform in de stad. De meeste producten worden weliswaar online verkocht, maar Hutspot toont hoe winkelvastgoed in de toekomst kan ingevuld worden.

 

Het toont hoe diensten die in de eerste instantie met de virtuele wereld geassocieerd worden, voet aan de grond krijgen, net als bij Car2Go. Retailruimte wordt zo een fysieke ruimte voor merkbeleving: je kan het voelen, beleven, advies krijgen.

 

Een derde en laatste voorbeeld is Marqt, een supermarktketen die met korte ketens aan de slag gaat. Het aanbod is steeds lokaal, fairtarde en/of onderscheidt zich solide qua duurzaamheidsprestaties. Het interessante aan Marqt is dat ze verder staan in de branding van duurzaamheid. Het gaat verder dan de stereotiepe groene blaadjes en lachende boeren uit het Zuiden.

 

Bij Marqt vindt je producten die qua 'brand design' een flinke stap verder staan. Het mag weer aantrekkelijk zijn, het mag vertrouwen uitstralen, het mag zich opnieuw onderscheiden op andere vlakken dan duurzaamheid of fairtrade. De klant van Marqt weet immers al dat de producten duurzaam en eerlijk zijn. Die stap verder, dat willen we tonen.”

 

Welke plaats krijgt duurzaamheid in jullie exploraties?

S.V.: “We gaan ons afvragen hoe we als ondernemer op een zo duurzaam mogelijke wijze in die nieuwe contexten kunnen gaan opereren. Duurzaamheid wordt de rode draad, maar we gaan ons niet beperken tot 100% duurzame initiatieven, want dan zijn we snel weer thuis. We kijken hoe duurzaamheid nieuwe business modellen opleveren die voorsprong en onderscheid realiseren.

 

Mensen of ondernemingen gaan zo goed als nooit een product kopen louter omwille van de duurzaamheidsprestaties. Er moet steeds een ander voordeel mee gemoeid zijn: prijs, gemak, kwaliteit, status… Die sweet spot tussen duurzaamheidsprestatie en consumentenvoordeel moet er zijn. Anders werkt het niet.”

 

Wanneer is een trip voor jullie geslaagd?

S.V.: “Eigenlijk willen we dat mensen naar huis gaan met: (1) inspiratie, (2) een besef dat duurzaamheid niet één innovatieroute is, maar dat er een enorme conceptuele diversiteit mogelijk is, en (3) inzicht in commerciële succesfactoren van duurzame innovatie-initiatieven.”

 

Inschrijven voor de Walk with Spark is nog steeds mogelijk op www.walkwithspark.eu.

 


- Sam Deckmyn, Plan C, transitienetwerk duurzaam materialenbeheer

Tags: